ЗА НАС

Фирмата е основана 2014 година во Скопје од Снежана Тодоровска Смилјановска , како оснивач и сопственик.
Главните активности на фирмата се продажба на транспортни и погонски елементи за индустриски цели наменети за крајни корисници од нашата земја , Србија , Косово и други држави од екс Југославија.
Понатамошниот развој во наредниот период би бил производството на транспортери наменети за прехрамбената индиустрија како и за потребите во делот на пакувањето и логистиката со пакети.
Фирмата успешно соработува со повеќе странски добавувачи специјализирани за одредени области со што се обезбедува наменски добар квалитет на испорачаните продуктите.
Со помош на повеќегодишното искуство можеме да понудиме соодветни решенија за одредени апликации со  оптимален однос на квалитетот и цената на продуктите како за транспортни така и за  погонски  цели.

 


   БЕЛТИНГ ИДЕА
    општ проспект